Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Natuur-geneeskunde

kruidenolie

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die gebruik maakt van een consistent geheel (duurzaam en samenhangend) van diag-nostische en therapeutische methoden ter bevordering van de gezondheid. De natuurgeneeskundige methoden en -therapieën worden ingezet om het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest te stimu-leren en om de mens terug te brengen in een voor hem beter en gezond evenwicht.

Lees meer

 Orthomoleculaire therapie

contentimage1 2

De term orthomoleculaire therapie is afgeleid van het Griekse “orthos”, wat “goed” betekent, “recht” of “juist”. De Orthomoleculaire Therapie is erop gericht het lichaam op moleculair niveau te corrige-ren. Dit gebeurt met voe-dingsstoffen.De lichaamscel, de kleinste eenheid van het lichaam, kan alleen goed functioneren als de juiste voedingsstoffen aanwezig zijn. Als de cel goed functioneert, is er weinig kans dat er ziekte ontstaat.

Lees meer

Klassieke homeopathie

homeopatie

 Het woord homeopathie is een samenvoeging van twee Griekse woorden: homoios (= gelijksoortig) en pathos (= lijden). Deze begrippen verwijzen niet naar de ziekte als zodanig, maar naar de therapievorm. Deze therapie-vorm wordt ook wel het "similia-principe" genoemd en is gebaseerd op de slogan Similia Similibus Curentur, wat betekent: het gelijkende wordt door het gelijkende genezen.

Lees meer

Logo AGN

Logo AGN groot1

Het logo van het Netwerk voor Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein. 

Lees meer

 
 
 
 
 
 
 
 
   Facebookblockheadericon
 

Op Facebook geven we meer informatie over bv. de voortgang van de jaarlijkse Kom in je Kracht-dag. Over het algemeen vindt deze dag begin november plaats.