Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Astrologie

Astrologie is de leer van de samenhang tussen het lot van mensen en hun gebeurtenissen op aarde en de stand van de hemellichamen. De persoonlijke of karakterhoroscoop is degene die tegenwoordig het meest wordt uitgevoerd. Je zou het kunnen zien als een plattegrond van je karakter. In een persoonlijke horoscoop kun je je talenten en je leerpunten bekijken. Je leert inzicht te krijgen in hoe je in elkaar zit en hoe je reacties zijn op diverse fronten. Waaróm reageer je nu zo en waaróm kun je met sommige mensen juist heel goed en met andere juist helemaal niet opschieten? Ook bij opvoedingsproblemen van je kinderen krijg je meer inzicht in het waarom van het gedrag van je kind en welke manier van aanpakken het meest geschikt zou kunnen zijn.
 
Behandelaar: