Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Er zijn verschillende vormen van coaching mogelijk, zoals persoonlijke, professionele of loopbaangerichte, of spirituele coaching.
 
Counselling (de Amerikaanse schrijfwijze is counseling) is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counselling is het helpen van mensen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen, het benutten van ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counselling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.
 
Het verschil tussen coaching en counselling is, is dat counselling probleemoplossend gericht is. Bij counselling proberen we iemand uit een lastige situatie te helpen komen, terwijl we bij coaching proberen om iemand te helpen naar een specifiek doel toe te werken.
 
Coaches:
Stans van Maanen