Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Etherische kristalchirurgie

Etherische kristalchirurgie is de techniek om in de etherische of energetische lagen te opereren met behulp van een kristal. Het fysieke lichaam wordt dus niet geopereerd! Deze techniek werkt met de aura van 7 lagen, die elk ook weer uit 7 lagen bestaan. Elke laag heeft zijn eigen specifieke trilling, thema en kleur. Een ziekte of onbalans kan zich in 1 van de 49 lagen hebben vastgezet, maar ook in meerdere lagen. In afstemming op de onbalans wordt aangevoeld of ervaren wat er nodig is om deze te transformeren en daardoor de trillingsfrequentie in een bepaalde laag te herstellen. Ook de keuze van het juiste kristal of gereedschap is van belang, omdat daarmee een extra trilling en hulp wordt meegebracht in de energie. In afstemming met de energie van de cliënt, engelen, gidsen en andere niet-fysieke helpers wordt bepaald wat prioriteit heeft en in welke laag. Soms blijf je in 1 laag, soms wordt er een paar keer gewisseld.
 
Vaak zijn combinatie's noodzakelijk met andere technieken, bv. innerlijk kind werk, regresie- en reincarnatietherapie, opschonen van voorouderlijke lijnen, het schoonmaken van meridianen of etherische componenten van de fysieke organen. Onverwerkte emoties komen vaak omhoog. Negatieve overtuigingen wordt je je bewust. Tijdens de behandeling wordt je niet onder hypnose of narcose gebracht; je blijft volledig bij bewustzijn en onderdeel van het proces. Voordat de onbalans uit alle lagen is verwijderd of getransformeerd, kan er op het fysieke vlak geen (volledige) genezing zijn. Andersom geldt dat ook: de ziekte kan al dermate ver gevorderd zijn in het lichaam dat verwijdering of transformatie van de onbalans in alleen het energetische lichaam niet meer voldoende is. Het blijft dus belangrijk om ook een regulier geneeskundig arts te raadplegen!
 
Behandelaar: