Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Logo

logo-AGN
Het logo van het Netwerk Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein geeft het volgende weer:
 
De zeven kleuren in de bovenste cirkel vertegenwoordigen onze zeven chakra's.
De Zon schijnt in het midden met de stralen naar de omgeving.
In het midden van het logo staat het hart, omdat wij werken met de kracht van de liefde.
In de onderste cirkel staat het yinyang-teken. Dit vertegenwoordigt de tegengestelde mannelijke en vrouwelijke krachten die elkaar in evenwicht houden. 
De verticale lijnen die er over heen lopen, staan voor de 12 meridianen in ons lichaam die met elkaar in verbinding staan.