Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Kinder- en oudercoaching

Kindercoaching kenmerkt zich door een praktische, oplossingsgerichte aanpak in het hier en nu. Een kindercoach verdiept zich in de binnen- en buitenwereld van het betreffende kind. Op een positieve, speelse en creatieve manier sluit de kindercoach aan op de belevingswereld en veranderwensen van het kind. Een kindercoach gaat uit van de eigen kracht en eigen-wijsheid van het kind. De coach helpt het kind om daarmee in contact te komen: zijn mogelijkheden, kwaliteiten en oplossingen te ont-dekken en toe te passen in het dagelijks leven. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van het kind en zal het zich blijer en sterker gaan voelen.
 
Een kindercoach kan hulp bieden bij allerhande klachten en problemen, zowel sociaal (bijv. gepest worden), emotioneel (bijv. faalangst) als psychosomatisch (bijv. buikpijn). Kindercoaching is meestal kortdurend (5-10 sessies) en, afhankelijk van de coach, geschikt voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.
Naast begeleiding van het kind, heeft een kindercoach ook contact met de ouder(s). De kindercoach biedt ouders inzichten en adviezen, waarmee ze hun kind beter kunnen begrijpen en begeleiden.
 
Behandelaar:
 
Kunstzinnige counseling
Bij kunstzinnige counseling richten we ons op bewustwording, zelfontplooiing en zingeving. Counseling is een vorm van gespreksvoering aan de hand van een werkstuk. In dit proces gaan de kinderen of de ouders letterlijk verbeeldend vormgeven wat er in ze leeft, wat ze kunnen gebruiken of nodig hebben. Het is vergelijkbaar met een tastbaar gemaakte visualisatie. Kunstzinnige counseling is knutselen met een doel. De cliënten werken aan inzicht en bewustwording. Hun probleemoplossend vermogen wordt vergroot door het werkstuk als spiegel te gebruiken. Met als uitgangspunt een visualisatie werkt de cliënt of ouder in stilte aan de spelende situatie d.m.v. een werkvorm (bv schilderen, tekenen, boetseren) daarbij uitgaande van een gegeven opdracht. 
Bij kunstzinnige counseling gaat het er niet om dat je iets moois maakt, maar om het proces. Het werkstuk is een afspiegeling van wat er speelt. Door samen met de coach het werkstuk te gaan onderzoeken, komen ze bij de oplossingen die kunnen worden gebruiken bij de hulpvraag.
 
Behandelaar:
 
Creatief coachen 
Bij Creatief coachen wordt kortdurend oplossingsgericht en creatief gewerkt in de breedste zin van het woord. De coach gaat uit van twee soorten creativiteit.
  • de 'kleine creativiteit', verwant aan kunstzinnigheid, door gebruik te maken van de kunstzinnige vormen, schilderen, tekenen, boetseren, dansen etc.. Binnen deze vorm kan de cliënt al schilderend, boetserend of spelend situaties oefenen, zoals omgaan met weerstanden, het trekken van grenzen. De cliënt gaat binnen deze vorm experimenterend werken aan de moeilijke situaties in zijn of haar leven. Dit zal onherroepelijk effect hebben op het dagelijks leven.
  • 'de grote creativiteit' is de vaardigheid die de cliënt verwerft om met onbekende situaties om te gaan. Oude gewoontes om iets vorm te geven worden losgelaten en vervangen door nieuwe oplossingsstrategieën.
Door het werken aan de kleine creativiteit wordt de grote creativiteit vergroot en gestimuleerd. Dit creatieve vermogen kunnen clienten dan gebruiken om oplossingen te bedenken voor situaties in het leven, waar ze anders in zouden zijn vastgelopen. Hun zelfwaardering en het zelfvertrouwen krijgt daarmee een enorme boost.
 
Behandelaar: