Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Klassieke homeopathie

Het woord homeopathie is een samenvoeging van twee Griekse woorden: homoios (= gelijksoortig) en pathos (= lijden). Deze begrippen verwijzen niet naar de ziekte als zodanig, maar naar de therapievorm. Deze therapievorm wordt ook wel het "similia-principe" genoemd en is gebaseerd op de slogan Similia Similibus Curentur, wat betekent: het gelijkende wordt door het gelijkende genezen. Veel stoffen veroorzaken bij gezonde mensen bepaalde ziektesymptomen. Een ziektesymptoom is een eigen reactie op een ziekmakende stof of situatie. Deze reactie is een poging om vanuit de ziekmakende situatie weer zoveel mogelijk terug in balans te komen. Het blijkt zo te zijn dat wanneer iets ons ziek maakt of uit balans brengt, we allemaal van nature een zelf herstellend vermogen bezitten.Wanneer we de ziekte willen helpen genezen, moeten we de levenskracht van die mens sterker maken.
 
De minimale dosis van het homeopathische middel werd (in verband met giftigheid) door Hahnemann, de grondlegger van de klassieke homeopathie, steeds verder verkleind. De kleinste dosis heeft de meeste kracht en kan de grootste aanzet geven tot genezing. Op een bepaald moment was de dosis zo klein, dat er geen aantoonbare stof meer in het geneesmiddel aanwezig was. Naast het stapsgewijs minimaliseren van de homeopathische middelen is Hahnemann bij elke verdunningstrap de geneesmiddelen tevens gaan schudden. Hierdoor bleek de geneeskracht enorm toe te nemen en langer aan te houden. 
 
De 'richtingaanwijzers' voor het behandelplan van de homeopaat haalt deze uit de symptomen die op lichamelijk, functioneel-stoffelijk, emotioneel en mentaal gebied liggen. Daarnaast worden de ziekten, de klachten en defici├źnties volledig in kaart gebracht. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens met klachten een unieke ziektegeschiedenis heeft, zowel in ontwikkeling als behandeling. Immers, elke erfelijke belasting is anders, elke biografie is anders, elke ontwikkeling is anders, elke levensgeschiedenis is anders en de aanleg van elke mens is anders.
 
Behandelaars: