Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die gebruik maakt van een consistent geheel (duurzaam en samenhangend) van diagnostische en therapeutische methoden ter bevordering van de gezondheid. De natuurgeneeskundige methoden en therapieën worden ingezet om het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest te stimuleren en om de mens terug te brengen in een voor hem beter en gezond evenwicht. De eigen levenskracht geneest (met ondersteuning v.d.therapeut) zichzelf. De natuurgeneeskundige behandeling gaat er vanuit dat er nooit sprake is van één ziek orgaan, maar dat ziekte een stoornis in het gehele lichaam betekent. Men spreekt dan ook, zowel wat betreft de diagnose als de therapie, over een totale benadering van de patiënt.
 
Binnen de natuurgeneeskunde verklaart men ziekten vanuit de ophoping van afvalstoffen in het lichaam. Deze zogenaamde auto-intoxicatie kan ontstaan door een genetische aanleg of door chronische en onjuiste gewoonten op het gebied van o.a. voeding, leefpatronen, seksueel gedrag en lichaamshouding.
 
Behandelaar: