Klassieke homeopathie

Het woord homeopathie is een samenvoeging van twee Griekse woorden: homoios (= gelijksoortig) en pathos (= lijden). Deze begrippen verwijzen niet naar de ziekte als zodanig, maar naar de therapievorm. Deze therapievorm wordt ook wel het "similia-principe" genoemd en is gebaseerd op de slogan Similia Similibus Curentur, wat betekent: het gelijkende wordt door het gelijkende genezen. Veel stoffen veroorzaken bij gezonde mensen bepaalde ziektesymptomen. Een ziektesymptoom is een eigen reactie op een ziekmakende stof of situatie. Deze reactie is een poging om vanuit de ziekmakende situatie weer zoveel mogelijk terug in balans te komen. Het blijkt zo te zijn dat wanneer iets ons ziek maakt of uit balans brengt, we allemaal van nature een zelf herstellend vermogen bezitten.Wanneer we de ziekte willen helpen genezen, moeten we de levenskracht van die mens sterker maken.
 
De minimale dosis van het homeopathische middel werd (in verband met giftigheid) door Hahnemann, de grondlegger van de klassieke homeopathie, steeds verder verkleind. De kleinste dosis heeft de meeste kracht en kan de grootste aanzet geven tot genezing. Op een bepaald moment was de dosis zo klein, dat er geen aantoonbare stof meer in het geneesmiddel aanwezig was. Naast het stapsgewijs minimaliseren van de homeopathische middelen is Hahnemann bij elke verdunningstrap de geneesmiddelen tevens gaan schudden. Hierdoor bleek de geneeskracht enorm toe te nemen en langer aan te houden. 
 
De 'richtingaanwijzers' voor het behandelplan van de homeopaat haalt deze uit de symptomen die op lichamelijk, functioneel-stoffelijk, emotioneel en mentaal gebied liggen. Daarnaast worden de ziekten, de klachten en deficiënties volledig in kaart gebracht. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens met klachten een unieke ziektegeschiedenis heeft, zowel in ontwikkeling als behandeling. Immers, elke erfelijke belasting is anders, elke biografie is anders, elke ontwikkeling is anders, elke levensgeschiedenis is anders en de aanleg van elke mens is anders.
 
Behandelaars:

Aromatherapie

Het werken met etherische oliën wordt aromatherapie genoemd. Etherische olie is de…

Astrologie

Astrologie is de leer van de samenhang tussen het lot van mensen en hun gebeurtenissen op…

Basisch water (Kangen-water)

We leven in een maatschappij waarin verzuring toeslaat. Oorzaken van verzuring zijn:…

Begeleiding bij hooggevoeligheid

Steeds meer volwassenen hebben last van hoogsensitiviteit (HSP, Hoog Sensitieve…

Biodanza

In beweging komen op de klanken van o.a. salsa, jazz, pop, klassieke, Afrikaanse en…

Bloesemremedies

De 38 Bloesem Remedies van dr. Edward Bach worden gemaakt van de bloesems van wilde of…

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige…

Energetisch ontstoren van ruimtes

De kwaliteit van onze werkplek waarin wij met onze clienten werken, vinden wij belangrijk…

Etherische kristalchirurgie

Etherische kristalchirurgie is de techniek om in de etherische of energetische lagen te…

Familie-opstellingen / systemisch werken

Bert Hellinger, de grondlegger van de familie-opstellingen, gaat ervan uit dat…

Healing

Een healing is een energiebehandeling, die gericht is op ‘heel maken’. Wanneer je in…

Innerlijk Kind-werk

Iedere volwassene bezit in zichzelf 'innerlijke kinderen': delen van onszelf die zijn…

Klankhealing

Klankmassage is een massage op celniveau d.m.v. klanken. Daarbij kan gebruik worden…

Klassieke homeopathie

Het woord homeopathie is een samenvoeging van twee Griekse woorden: homoios (=…

Massagetechnieken

Massage is de praktijk van het toepassen van gestructureerde of ongestructureerde druk,…

Meditatie / mindfulness

Mediteren is elke techniek die je in staat stelt je lichaam en je geest te relaxen en…

Medium-paragnost

Het woord paragnost betekent letterlijk 'het weten van het paranormale'. Een paragnost…

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die gebruik maakt van een consistent geheel…

Neuro Linguistisch Programmeren

De basisaanname van Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) is: wat iemand anders kan, kan…

Numerologie

Numerologie wordt ook wel de leer van de getallensymboliek genoemd. De symbolieke waarde…

Orthomoleculaire therapie

De term orthomoleculaire therapie is afgeleid van het Griekse “orthos”, wat “goed”…

Paranormaal genezen

Paranormaal genezen is een universele en oeroude behandelwijze van ziekten en…

Reading

Een aurareading is een intuïtieve waarneming van de energie van jou en de interactie met…

Regressie- en reïncarnatietherapie

Regressie betekent 'terug in de tijd'. Regressietherapie is een kortdurende, intensieve…

Rouw- en verliesverwerking

Elk mens gaat op zijn of haar eigen manier om met verlieservaringen. Het hoort bij het…

Shiatsu

Shiatsu is een Japanse vorm van acupressuur waarvan de wortels onder andere liggen in de…

Spiritueel genezen

Spirituele genezing is synoniem aan 'heel worden', bewust worden wie je ten diepste al…

Tarot

De Tarot is een orakelsysteem waarbij gewerkt wordt met een speciale set kaarten. Door…

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse (TA) onderzoekt de communicatie tussen mensen èn de daaronder…

VEGA-test

De VEGA-test is een weerstandsmeter. Dit is een meter die veranderingen in de…

Voetreflexologie

Ruim 5000 jaar geleden werd voetzonemassage als therapie al toegepast in landen als…

Yoga

Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent 'eenheid' of 'samenbrengen'. Yoga…