Healing

Een healing is een energiebehandeling, die gericht is op ‘heel maken’. Wanneer je in harmonie bent, stroomt de kosmische levensenergie, waar ieder wezen deel van uitmaakt, vrij en evenwichtig door en rondom je lichaam en in je energieveld. Wanneer er een disharmonie is, dan is je energieveld uit balans. Healing beoogt het contact te herstellen met deze levensenergie.
 
Wezenlijk betekent het het volgende: iedereen heeft een energiebel om zich heen. Als je goed in je vel zit en je strekt je armen zijwaarts dan is je bel net iets wijder dan je handen. Ook achter, voor, onder en boven hoort de bel te zitten. De grens van de bel is voelbaar als de stevige weerstand van een goed opgeblazen ballon. Elke afwijking hiervan vertelt iets. De grens kan 'niet stevig' zijn, zodat je het gevoel hebt dat mensen over je heen lopen. Er kan teveel spanning op staan, omdat je emoties en gedachten niet kunt afvoeren. Wanneer je erg bezig bent met anderen, dijt je veld wazig ver uit. De healer brengt dit veld weer in balans, waardoor je weer letterlijk beter in je vel zit.
 
Behandelaars:
Stans van Maanen
 
Gebedsgenezing
Gebedsgenezing is een vorm van healing waarbij door middel van gebed, handoplegging en eventueel zalving met olie genezing wordt doorgegeven.
Het idee achter gebedsgenezing is dat de kracht van Jezus nog steeds werkt in ons midden. Jezus genas alle ziekte en kwaal van mensen die tot Hem kwamen toen Hij op aarde was en heeft Zijn volgelingen de macht gegeven om ook zieken te genezen in Zijn naam door handoplegging. Jezus is opgestaan uit de dood en leeft in ons midden door de Heilige Geest. Om gebedsgenezing te ontvangen hoeft iemand niet perse gelovig te zijn maar moet wel openstaan voor deze vorm van genezing. Gebedsgenezing kan men zowel voor lichamelijke als voor psychische klachten aanvragen. De genezing zelf ontvangt men van Jezus en is altijd gratis. De bidder/behandelaar is slechts een kanaal. Voor een consult betaalt men alleen de tijd en onkosten van de gebedstherapeut. Dit zijn gangbare prijzen voor een consult. In principe zijn alle vormen van genezing mogelijk. Een wonder kun je echter wel uitnodigen maar niet afdwingen. Van bijna alle mogelijke wonderen zijn getuigenissen bekend door gebedsgenezing wereldwijd.
 
Behandelaar:
 
Healing Art
Healing Art is een techniek waarbij schilderijen worden vervaardigd met toevoeging van helende energie. Dergelijke schilderijen hebben daardoor een zekere helende werking door er naar te kijken en door ze in je huis te hebben. De schilderijen worden in opdracht, of door de betrokken persoon, m.b.v. mediamieke meditatieve afstemming op degene voor wie het schilderij bedoeld is, vervaardigd.
 
Kunstenaar:
 
Quantum Touch
Quantum Touch is het doorgeven van zeer sterke energie via de handen. Door concentratie en verschillende ademhalingstechnieken wordt deze energie tot een zeer hoog trillingsfrequentie opgevoerd. De techniek kan nog meer versterkt worden door er geluidstrillingen aan toe te voegen via de stem. Doordat de therapeut de handen op de pijnlijke of zieke plek houdt, antwoordt jouw lichaam door zijn eigen healing te realiseren. Alles wat de therapeut doet, is ruimte maken voor genezing door een hoge trilling aan te bieden, zodat je jezelf kunt genezen.
 
Behandelaar:
 
Reiki
Reiki is een natuurlijke genezende methode. Via handoplegging wordt de Universele Levensenergie doorgegeven aan het lichaam van degene die behandeld wordt. Deze levensenergie ontspant lichaam en geest, heeft een balancerende werking, verwijdert energieblokkades, versterkt het immuunsysteem, helpt je lichaam te ontgiften en stimuleert de persoonlijke groei. Door Reiki wordt je meer en meer jezelf.
 
Bij iedereen zijn de kanalen waardoor Reiki stroomt aanwezig. Bij de meesten van ons zijn ze echter dichtgeslibd. Door een Reiki-inwijding worden deze kanalen schoongemaakt en verzegeld tegen opnieuw dichtslibben. Daarna kun je de genezende Reiki aan anderen geven in elke situatie waarin dat wordt gevraagd. Ook aan planten en dieren kan deze universele (=Rei) energie gegeven worden, omdat alle levensvormen door levensenergie (=Ki) bezield zijn. De kern van Reiki is in feite liefdevolle aandacht. Je kan Reiki zo vaak en zo veel doorgeven als gevraagd wordt. Je kunt er niet moe van worden. Je bent eigenlijk een soort doorgeefluik van Universele energie naar de ander. Doordat de Reiki energie bij het behandelen van een ander telkens door je heen stroomt, krijg je zelf ook telkens weer een kleine behandeling.
 
In situaties waar genezing niet meer mogelijk is, kan Reiki verzachten en ondersteunen bij het accepteren, verwerken en het verkrijgen van inzicht.  
 
Behandelaars:
 
Shambhala
Shambhala baseert zich op het originele reiki usui systeem en net als reiki is het kosmische liefdevolle energie. De energie van shambhala is van een hogere frequentie. Door de harmonische werking van shambhala ontstaat rust in het lichaam, zowel emotioneel, fysiek en op spiritueel niveau en wordt het helend vermogen van het lichaam geactiveerd/geoptimaliseerd. Hierdoor ontstaat tijd, ruimte en energie voor nieuwe inzichten en mogelijkheden om je leven in eigen hand te nemen.
 
Behandelaar:
 

Aromatherapie

Het werken met etherische oliën wordt aromatherapie genoemd. Etherische olie is de…

Astrologie

Astrologie is de leer van de samenhang tussen het lot van mensen en hun gebeurtenissen op…

Basisch water (Kangen-water)

We leven in een maatschappij waarin verzuring toeslaat. Oorzaken van verzuring zijn:…

Begeleiding bij hooggevoeligheid

Steeds meer volwassenen hebben last van hoogsensitiviteit (HSP, Hoog Sensitieve…

Biodanza

In beweging komen op de klanken van o.a. salsa, jazz, pop, klassieke, Afrikaanse en…

Bloesemremedies

De 38 Bloesem Remedies van dr. Edward Bach worden gemaakt van de bloesems van wilde of…

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige…

Energetisch ontstoren van ruimtes

De kwaliteit van onze werkplek waarin wij met onze clienten werken, vinden wij belangrijk…

Etherische kristalchirurgie

Etherische kristalchirurgie is de techniek om in de etherische of energetische lagen te…

Familie-opstellingen / systemisch werken

Bert Hellinger, de grondlegger van de familie-opstellingen, gaat ervan uit dat…

Healing

Een healing is een energiebehandeling, die gericht is op ‘heel maken’. Wanneer je in…

Innerlijk Kind-werk

Iedere volwassene bezit in zichzelf 'innerlijke kinderen': delen van onszelf die zijn…

Klankhealing

Klankmassage is een massage op celniveau d.m.v. klanken. Daarbij kan gebruik worden…

Klassieke homeopathie

Het woord homeopathie is een samenvoeging van twee Griekse woorden: homoios (=…

Massagetechnieken

Massage is de praktijk van het toepassen van gestructureerde of ongestructureerde druk,…

Meditatie / mindfulness

Mediteren is elke techniek die je in staat stelt je lichaam en je geest te relaxen en…

Medium-paragnost

Het woord paragnost betekent letterlijk 'het weten van het paranormale'. Een paragnost…

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die gebruik maakt van een consistent geheel…

Neuro Linguistisch Programmeren

De basisaanname van Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) is: wat iemand anders kan, kan…

Numerologie

Numerologie wordt ook wel de leer van de getallensymboliek genoemd. De symbolieke waarde…

Orthomoleculaire therapie

De term orthomoleculaire therapie is afgeleid van het Griekse “orthos”, wat “goed”…

Paranormaal genezen

Paranormaal genezen is een universele en oeroude behandelwijze van ziekten en…

Reading

Een aurareading is een intuïtieve waarneming van de energie van jou en de interactie met…

Regressie- en reïncarnatietherapie

Regressie betekent 'terug in de tijd'. Regressietherapie is een kortdurende, intensieve…

Rouw- en verliesverwerking

Elk mens gaat op zijn of haar eigen manier om met verlieservaringen. Het hoort bij het…

Shiatsu

Shiatsu is een Japanse vorm van acupressuur waarvan de wortels onder andere liggen in de…

Spiritueel genezen

Spirituele genezing is synoniem aan 'heel worden', bewust worden wie je ten diepste al…

Tarot

De Tarot is een orakelsysteem waarbij gewerkt wordt met een speciale set kaarten. Door…

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse (TA) onderzoekt de communicatie tussen mensen èn de daaronder…

VEGA-test

De VEGA-test is een weerstandsmeter. Dit is een meter die veranderingen in de…

Voetreflexologie

Ruim 5000 jaar geleden werd voetzonemassage als therapie al toegepast in landen als…

Yoga

Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent 'eenheid' of 'samenbrengen'. Yoga…