Numerologie

Numerologie wordt ook wel de leer van de getallensymboliek genoemd. De symbolieke waarde van de getallen geeft veel informatie over de kosmische krachten in en om ons heen. Alles heeft een trillingsgetal. Elk getal heeft zijn eigen vibratie- of trillingsinvloed en daarmee zijn eigen speciale kenmerken.
 
Ieder mens draagt de naam die bij hem/haar past. De letters kunnen omgezet worden in getallen. Deze geen een beeld van de persoon. Door uit de naam getallen te distilleren en deze getallen via speciale bewerkingen terug te brengen tot getallen met numerologische betekenis, valt in sterke mate te achterhalen welke krachten en invloeden werkzaam zijn en welke persoonlijkheid er schuil gaat in de mens die de naam draagt. Numerologie kan zo informatie verschaffen over onszelf, ons doen en laten, onze vaardigheden, talenten, beroepskeuze en onze relatie met betrekking tot onze partner, kideren, familie, vrienden en collega's. Ook kan zij een beeld en inzicht verschaffen in prettige en eventueel minder prettige perioden die zich tijdens ons leven voor kunnen doen. 
 
Numerologie geeft ons de kans een beter inzicht in onszelf te verwerven, ons te realiseren wat precies onze gaven en mogelijkheden zijn en waar onze beperkingen liggen, wat onze levensopdracht is en hoe we die het best kunnen uitvoeren, voor welk beroep of welke banen we het meest geschikt zijn, welke lessen we in dit leven moeten/mogen leren. We leren iets over omstandigheden en krachten die ons beïnvloeden, op welke terreinen we zelf over de grootste kracht beschikken, ove onze levenscycli en de vibraties daarvan, over de uitdagingen die het leven ons selt.
 
Behandelaar:

Aromatherapie

Het werken met etherische oliën wordt aromatherapie genoemd. Etherische olie is de…

Astrologie

Astrologie is de leer van de samenhang tussen het lot van mensen en hun gebeurtenissen op…

Basisch water (Kangen-water)

We leven in een maatschappij waarin verzuring toeslaat. Oorzaken van verzuring zijn:…

Begeleiding bij hooggevoeligheid

Steeds meer volwassenen hebben last van hoogsensitiviteit (HSP, Hoog Sensitieve…

Biodanza

In beweging komen op de klanken van o.a. salsa, jazz, pop, klassieke, Afrikaanse en…

Bloesemremedies

De 38 Bloesem Remedies van dr. Edward Bach worden gemaakt van de bloesems van wilde of…

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige…

Energetisch ontstoren van ruimtes

De kwaliteit van onze werkplek waarin wij met onze clienten werken, vinden wij belangrijk…

Etherische kristalchirurgie

Etherische kristalchirurgie is de techniek om in de etherische of energetische lagen te…

Familie-opstellingen / systemisch werken

Bert Hellinger, de grondlegger van de familie-opstellingen, gaat ervan uit dat…

Healing

Een healing is een energiebehandeling, die gericht is op ‘heel maken’. Wanneer je in…

Innerlijk Kind-werk

Iedere volwassene bezit in zichzelf 'innerlijke kinderen': delen van onszelf die zijn…

Klankhealing

Klankmassage is een massage op celniveau d.m.v. klanken. Daarbij kan gebruik worden…

Klassieke homeopathie

Het woord homeopathie is een samenvoeging van twee Griekse woorden: homoios (=…

Massagetechnieken

Massage is de praktijk van het toepassen van gestructureerde of ongestructureerde druk,…

Meditatie / mindfulness

Mediteren is elke techniek die je in staat stelt je lichaam en je geest te relaxen en…

Medium-paragnost

Het woord paragnost betekent letterlijk 'het weten van het paranormale'. Een paragnost…

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die gebruik maakt van een consistent geheel…

Neuro Linguistisch Programmeren

De basisaanname van Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) is: wat iemand anders kan, kan…

Numerologie

Numerologie wordt ook wel de leer van de getallensymboliek genoemd. De symbolieke waarde…

Orthomoleculaire therapie

De term orthomoleculaire therapie is afgeleid van het Griekse “orthos”, wat “goed”…

Paranormaal genezen

Paranormaal genezen is een universele en oeroude behandelwijze van ziekten en…

Reading

Een aurareading is een intuïtieve waarneming van de energie van jou en de interactie met…

Regressie- en reïncarnatietherapie

Regressie betekent 'terug in de tijd'. Regressietherapie is een kortdurende, intensieve…

Rouw- en verliesverwerking

Elk mens gaat op zijn of haar eigen manier om met verlieservaringen. Het hoort bij het…

Shiatsu

Shiatsu is een Japanse vorm van acupressuur waarvan de wortels onder andere liggen in de…

Spiritueel genezen

Spirituele genezing is synoniem aan 'heel worden', bewust worden wie je ten diepste al…

Tarot

De Tarot is een orakelsysteem waarbij gewerkt wordt met een speciale set kaarten. Door…

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse (TA) onderzoekt de communicatie tussen mensen èn de daaronder…

VEGA-test

De VEGA-test is een weerstandsmeter. Dit is een meter die veranderingen in de…

Voetreflexologie

Ruim 5000 jaar geleden werd voetzonemassage als therapie al toegepast in landen als…

Yoga

Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent 'eenheid' of 'samenbrengen'. Yoga…